Digital Campaign Management - октомври 2019 Курс Digital Campaign Management - октомври 2019 - SoftUni Digital
Loading...

Digital Campaign Management - октомври 2019

14 октомври 2019 3 седмици 6 кредита

За курса

Курсът представя по структуриран и достъпен начин концепции и успешни подходи в интегрирания дигитален маркетинг, но изцяло в контекста на нуждите и заданието на съответната компания. Ще бъде представен всеки отделен елемент от интегрирания маркетинг, от концепциите и подходите, които са успешни в ерата на дититалния маркетинг. Всяка от лекциите покрива конкретна област и включва конкретни примери за реализирани подобни подходи  - ситуацията, предизвикателствата, подхода, резултатите, изводите и надграждането. Нивото на детайл на примерите е ограничено до ниво, при което съответната компания не споделя конфиденциална бизнес или маркетинг информация.

Умения, които ще придобиеш

 • Анализ на текущата ситуация
 • Формулиране на конкретна маркетинг цел
 • Създаване на маркетинг бриф за дигитална кампания/активация
 • Планиране съдържание за конкретния актив/кампания
 • Планиране последващо развитие
 • Планиране развитието на конкретен дигитален актив/реализиране на конкретна кампания
Теми
 • Планиране на дигитален маркетинг

  • Основни предизвикателства пред дигиталния маркетинг.
  • Оценка на стартовата ситуация. ИТ системи. Вътрешни ресурси и умения.
  • Как да планираме вписването на дигиталния маркетинг в общия маркетинг.
  • Гост лектори от Viessmann и Tavex.

  Дата: 14-ти октомври, от 19:00 - 22:00 часа.

 • Планиране и оценка на кампании

  • Маркетинг бриф upgraded.
  • Дефиниране целите на кампанията и/или комуникациите.
  • Дефиниране стартовата позиция - потребителска пътека, конкуренти, налични активи и т.н.
  • Планиране на кампанията и/или комуникациите.
  • Реализиране.
  • Тестове.
  • Корекции по време на кампанията.
  • Резултати.
  • Консолидиране на изводите по аудитории, канали, съдържание. 
  • Гост лектори от Nedelya, Britanica и Zagorka IPA.

  Дата: 16-ти октомври, от 19:00 - 22:00 часа.

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Представяне и налагане на продукти и услуги

  • Дефиниране и тестване на таргет аудиториите.
  • Планиране на фази.
  • Планиране на обратна връзка.
  • Планиране.
  • Реализиране.
  • Корекции.
  • Резултати.
  • Консолидиране на изводите по аудитории, канали, съдържание.
  • Гост лектор от Tombou.

  Дата: 21-ви октомври, от 19:00 - 22:00 часа.

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Надграждане на цели и комуникации чрез digital

  • Интегриран дигитален маркетинг.
  • Дефиниране на целите за постигане чрез дигитален маркетинг.
  • Планиране добавянето на нови канали и инструменти.
  • Планиране надграждането на съществуващите аудитории, канали, съдържание.
  • Гост лектори от Net 1 и Soap Factory.
  • Въпроси и отговори относно курсовия проект.

  Дата: 23-ти октомври, от 19:00 - 22:00 часа.

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Ключовите неща в планирането на дигитални кампании

  • Най-важното от курса. Надграждане на отделните елементи
  • Чек листи
  • Гост лектори от Aladin и Medix.
  • Q&A

  Дата: 28-ми октомври

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Примери за дигитални кампании

  • Геймификацията като част от дигитални кампании
  • Ключови концепции в маркетинга за успешни кампании 
  • Ключови концепции в маркетинга за избягване на грешки в кампании 
  • Case Study
  • Q&A

  Дата: 30-ти октомври

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Изпит

  Курсистите предават проект, който следва да покрие: 

  • Анализ на текущата ситуация - маркетинг предизвикателства и цели, текущи дигитални активи, текущо поведение на потребителите
  • Формулиране на конкретна маркетинг цел. Създаване на маркетинг бриф
  • Планиране развитието на конкретен дигитален актив/реализиране на конкретна кампания
  • Планиране съдържание за конкретния актив/кампания
  • Планиране последващо развитие

  При подготовката на курсовия ви проект можете да се ръководите от следните насоки:

  • Изберете конкретна компания или бранд, за които имате достатъчно познания или имате достъп до достатъчно информация
  • Следвайте стъпките при изготвяне на курсовата работа
  • Следвайте представената структура
  • Ползвайте както материалите от лекциите, така и предоставените допълнителни материали. Ползвайте и допълнителни източници от Softuni Digital
  • Прегледайте и надградете проекта на курсова работа преди да го предадете

  N.B. Нито лекторите, нито Xplora BG, нито Softuni Digital ще ползват подадената от вас информация пред трети страни или за свои бизнес или маркетинг цел. Ако дадена курсова работа, или част от нея е реализирана по начин, който лекторите биха желали да покажат пред бъдещи курсисти, то те ще отправят запитване към изготвилия курсовата работа дали дава съгласие, или частично съгласие, курсовата работа или части от нея да бъдат ползвани за бъдещи курсове.

  Дата: 10-ти ноември

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Курсът е подходящ за курсисти, които са преминали през цялостната програма по дигитален маркетинг на Softuni Digital, преминали са конкретни курсове в Softuni Digital или имат поне една година опит в областта на маркетинга и/или рекламата.
Курсът е подходящ както за собственици на бизнеси, така и за маркетинг експерти в компании, така и за представители на агенции, или за freelancers.
За курсистите, притежаващи компании или работещи в компании от реалния бизнес, курсът ще осигури нужната връзка между начално състояние и желано състояние, планирането на дейностите, стъпките през които се преминава, нужните ресурси и резултатите, които могат да бъдат очаквани.

Кога стартира курсът?

Крайният срок за записване за курса е 12 октомври 2019. Обучението стартира на 14 октомври и завършва на 30 октомври.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса, кликнете на бутона "ЗАЯВИ УЧАСТИЕ" и следвайте стъпките. Записването става след успешно плащане. 

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат всеки понеделник и сряда от 19:00 до 22:00 ч. в зала HQ Lab в сградата на SoftUni.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Ако се запишете в присъствена форма на обучение, имате възможност да посещавате занятията на място в университета, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и да предавате своите домашни за проверка. Ще имате и възможност лично да контактувате с лектора, когато срещнете затруднения.
 • Ако се запишете в онлайн форма на обучение, имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и ще имате възможност да предавате своите домашни за проверка.
Certificate

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Изпитът ще се проведе под формата на курсов проект, който всеки курсист ще има възможността да предаде за оценяване. Желаещите да се явят на изпита, ще получат официален сертификат от SoftUni Digital, ако изкарат оценка над Много добър (5.00). 
Certificate

SoftUni е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение. След всеки успешно преминат курс с оценка над Мн. добър 5.00  курсистите получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

Колко струва обучението в курса?

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до онлайн ресурси: live стрийминг, видеа от учебните занятия, презентации, допълнителни материали 
 • Достъп до затворена Facebook група с участниците в курса и лектора
 • Възможност за задаване на конкретни въпроси към лектора на живо
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
240лв.
Онлайн

Записване за курса

 • Достъп до онлайн ресурси: live стрийминг, видеа от учебните занятия, презентации, допълнителни материали 
 • Достъп до затворена Facebook група с участниците в курса и лектора
 • Възможност за задаване на конкретни въпроси към лектора през платформата sli.do
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
220лв.
quality-guaranteed

SoftUni ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на цялата сума, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до второто занятие на курса (16 октомври). 

Преподаватели

gmalchev avatar
Georgi Malchev
Георги Малчев е управляващ съдружник в xplora.bg – агенция за интегриран дигитален маркетинг със слоган Human digital. За по-малко от две години от създаването на агенцията нейни клиенти за целия си дигигален маркетинг са Walmark, Whirlpool, Toyota, Medix, Easycredit, Activia, Primex и други. Клиенти за част от услугите са Coca Cola Hellenic, Samsung, Microsoft, Nestle, Telus, PwC  и други над 40 компании.
Георги притежава огромен бизнес и маркетинг опит, както стратегически, така и тактически – като управленски консултант, оперативен директор, директор бизнес развитие в компании и големи холдинги. Преди да създаде агенцията оглавяваше дигиталния маркетинг на Мтел. Преподава маркетинг, комуникации и реклама в Нов Български Университет. Завършил е executive MBA към Американския университет. Георги често е член на журита за награди за дигитален маркетинг, както и модератор и панелист на форуми за мениджмънт, маркетинг и реклама. Георги е избран за член на Управителния съвет на IAB Bulgaria за 2016, и преизбран през 2017. 
https://www.facebook.com/malcheff
https://www.linkedin.com/in/georgimalchev/ 
LinkedIn
IvanXplora avatar
Иван Пантелеев

Иван Пантелеев е съдружник и акаунт мениджър в xplora.bg – агенция за дигитален маркетинг със слоган Human digital. Иван отговаря за правилното анализиране на бизнес процесите на една компания, създаването на конкретния обхват на проект, приоритизирането и структурирането на един проект в рамките на агенцията, така че да може да достигне по най-правилния начин към екипа и съответното коректно реализиране на проекта. Освен опита в Xplora, Иван има опит като акаунт директор в агенцията ilyan com, където отговаряше за екип от 8 проектови мениджъри, където заедно помогнаха за  дигиталното присъствие на много топ български и международни проекти като Milka, Danone, Chio Chips, Chupa Chups, Zagorka, Shumensko, Devin и пр. Отделно има и опит в развитието на по-големи уеб проекти за международни топ клиенти, сред които са Genting Singapore, ChaosGroup, Roobar, Associated Press и др. Извън работата си в агенцията, Иван преподава дигитален маркетинг в Нов Български Университет и Датския колеж. Завършил е Стопанско управление в Стопански факултет на Софийски университет и преминава лятна MBA програма в UC Berkeley и Babson college през 2011 г.

LinkedIn