Стани партньор - SoftUni Digital
Loading...

Партньорство със СофтУни

От началото на съществуването си СофтУни изгради най-голямата IT и дигитална общност в България. Чрез програмата си по дигитален маркетинг ние подготвяме бъдещите водещи експерти на дигиталния бранш, а наша основна цел е да подпомагаме пряко устойчивия растеж и развитие на компаниите от софтуерната индустрия чрез:

  • Осигуряване на достъп до качествени дигитални маркетинг експерти, давайки възможност на компаниите да планират растежа и развитието на своя екип

  • Позициониране на бранда на компанията като предпочитан работодател сред най-голямата дигитална общност в България, увеличавайки интереса към нея от страна на бъдещите кандидати

  • Партниране в развитието и изграждането на уменията на служителите на компаниите, чрез създаване и организиране на корпоративни обучения, изцяло според нуждите на компаниите

направи запитване

Подходящо за

  • Компании, които искат да изградят своя вътрешен дигитален маркетинг екип и имат нужда от подготвени кадри и менторство.

  • Компании, които искат да достигнат до аудиторията от дигиталните маркетинг експерти на СофтУни и да представят своите стажантски програми или работни позиции.

  • Компании, които планират използването на дигитален маркетинг и търсят ноу хау за това как да структурират процеса и да дефинират правилно, работещите дигитални канали за своя бизнес.

  • Компании, които искат да повишат квалификацията на техните служители в сферата на дигиталния маркетинг.

Стратегически партньор в растежа на българския бизнес

СофтУни е стратегически партньор на голям брой компании от дигиталната индустрия и съдейства за устойчивия растеж на всяка компания, която иска да се развива успешно в дигитална среда на национално или международно ниво.

Подбор на дигитални маркетинг експерти

Кариерният акселератор на СофтУни си партнира с компании при назначаването на дигитални маркетинг експерти с изградени реални практически умения. Препоръчаните от нас кандидати са преминали успешно през програмата ни по дигитален маркетинг, както и процес по селекция и валидация на техните практически умения.

Корпоративни обучения

СофтУни разполага с най-голямата база от доказани експерти в сферата на дигиталния маркетинг и дигитализацията. Нашите експерти работят в различни компании и имат дългогодишен опит. Те могат да съдействат на вашите служители с експертиза, менторство и ноу-хау за използване на различни дигитални канали.

Employer Branding

СофтУни предлага позициониране на бранда пред най-голямата дигитална общност в България – по време на занятия, събития и в сайта и дигиталните канали на СофтУни и др. По този начин вашият бранд ще бъде разпознаваем от бъдещите дигитални маркетинг експерти и ще се превърне в предпочитан работодател.

Консултантски услуги

СофтУни работи с най-голямата мрежа от външни и вътрешни експерти в сферата на Дигиталния маркетинг, създаването на кампании, оптимизацията на кампании, управлението на дигитална репутация и канали, Performance marketing и анализа на резултати. Те могат да споделят, насочват и менторстват вашите служители при започване, реализация и пускането на даден продукт, кампания или проект.

Участия в събития

Участие и представяне на компания, софтуер или продукт пред най-голямата дигитална аудитория в България в рамките на вътрешните събития на СофтУни. Ние организираме състезания, игри за общността ни, даване на проекти, представяне на кейс стъдита и кариерни дни пред маркетинговата общност на Digital.

Създаване на специализирани образователни академии

СофтУни разполага с уникална система за създаване и управление на curriculum, обучителен процес, проверка на знанията и инфраструктура /зали, техника и система за оценки/ за специализирани нужди на компании от дигиталния бранш.

направи запитване
300 000 +
Total Community
200 +
Corporate trainings with positive feedback
100 +
Top trainers
5 000 +
Employees Trained