Сертификати - SoftUni Digital

Сертификати

Придобитите сертификати и диплома от обучението в SoftUni Digital, доказват усвоените знанията и уменията и могат да бъдат представяни пред компании-работодатели. След края на всеки завършен курс, курсистите получават автентичен сертификат на SoftUni Digital, при оценка 5.00 или по-висока. Успелите да съберат всички 7 сертификата от седемте курса от програмата, ще получат цялостна диплома за специалист по дигитален маркетинг*. *Дипломата, която издава SoftUni Digital, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели
Certificates

Кариерно съдействие

SoftUni Digital си партнира пряко с редица успешни дигитални агенции и компании с цел осигуряване на кариерен старт за млади специалисти в сферата на дигиталния маркетинг. Всички успешно дипломирали се курсисти, ще получат кариерно съдействие от страна на СофтУни, изразяващо се в безплатни консултации с кариерен специалист и директни препоръки за работа. За повече информация, можете да пишете на
careers@softuni.bg
Career