Сертификати - SoftUni Digital
Loading...

Сертификати

След края на всеки завършен курс, курсистите получават автентичен сертификат на SoftUni Digital при оценка равна на или по-голяма от 5.00. Пропорционално на оценката се получават и определен брой кредити. Успелите да съберaт необходимия брой - 84 кредити от участието си в различните курсове на SoftUni Digital, ще получат професионалнa диплома за избраната специалност*.

*Дипломата, която издава SoftUni Digital, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели

Сертификати
AdWords Search Certification

По време на обученията Google Ads и Google Analytics, курсистите ще имат възможността да получат допълнително и официални сертификати от Google.

Сертифицирането на Google отличава хора, които са демонстрирали умения за работа с платформите на Google. Чрез сертификатите на Google Ads и Google Analytics, курсистите могат да гарантират, че Google ги разпознава като експерти в онлайн рекламата.

CPE Certificates

Кариерно съдействие

SoftUni Digital си партнира пряко с редица успешни дигитални агенции и компании с цел осигуряване на кариерен старт за млади специалисти в сферата на дигиталния маркетинг. Всички успешно дипломирали се курсисти, ще получат кариерно съдействие от страна на СофтУни, изразяващо се в безплатни консултации с кариерен специалист и директни препоръки за работа във водещи български и международни компании.

careers@softuni.bg