Преподаватели - SoftUni Digital

Преподаватели

Trainer image
Trainer image
Trainer image
Trainer image
Trainer image
Trainer image
Trainer image

Качеството и ефективността на обучителния процес в SoftUni Digital се гарантира от внимателно селектиран преподавателски състав. Той се състои от едни от най-изявените лидери в сферата на дигиталния маркетинг, лектори на международни конференции, ръководители на едни от най-успешните дигитални агенции и компании в България.