Такси Такси - SoftUni Digital
Loading...

Такси

БЕЗПЛАТНО

*50лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курсMarketing Fundamentals

680лв.

присъствено за 8 курса

580лв.

онлайн за 8 курса
Цялостна програма по дигитален маркетинг

* SoftUni Digital ще осигури стипендии за безплатно обучение на най-добрите кандидат-студенти.

ПрисъственоОнлайн
Присъствие на учебни занятия
Индивидуална помощ от трейнър
Достъп до учебни ресурси
Достъп до виртуална класна стая
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома от SoftUni Digital
Издаване на сертификати от Google
Съдействие при стартиране на работа
Лицензи за обучителни и софтуерни продукти