Такси - SoftUni Digital
Loading...

Такси

 • Marketing Basics

  Подготвителен курс

  Безплатно

  * 50 лв. такса за приемен изпит

 • Fundamentals Program

  Content Marketing

  Email Marketing

  Facebook Marketing

  Google Ads

  SEO & Analytics

  E-commerce

  680 лв.

  присъствено за 6 курса

  620 лв.

  онлайн за 6 курса

 • Professional Program Курсистите, завършили Fundamentals Program ще имат възможност да продължат в професионалните модули от програмата, като се възползват от преференциална цена*. След завършването им ще придобият избраната от тях професия.
  380 лв.

  присъствено за модул

  340 лв.

  онлайн за модул

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в SoftUni Digital са две – присъствена и онлайн, като те предоставят различни възможности и привилегии на обучаващите се. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план. Местата в присъствената форма на обучение са ограничени, като се разпределят спрямо класиране по успех.

Присъствено Онлайн
Присъствие на учебни занятия
Индивидуална помощ от трейнър
Достъп до учебни ресурси
Достъп до виртуална класна стая
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома от SoftUni Digital
Издаване на сертификати от Google
Съдействие при стартиране на работа
Лицензи за обучителни и софтуерни продукти

Пакет с лицензи за софтуерни продукти

Всички студенти от цялостната програма на SoftUni Digital получават лицензи за софтуерни продукти и отстъпки на обща стойност над 980 лв. Лицензираните софтуери и остъпки ще бъдат предоставени от официалните партньори на SoftUni, като Superhosting, Enhancv, Iris, Serpstat и др.

 • Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

 • Промокодове за безплатно използване на Enhancv

 • Промокодове за 70% отстъпка на хостинг от Superhosting

 • Промокодове за безплатно ползване на Iris

 • Промокодове за безплатно ползване на Serpstat

Стажантска програма и стипендии

SoftUni Digital предлага възможност на най-добрите и активни студенти, които изберат да се запишат в присъствена форма на обучение, да станат стипендианти в стажантската програма на SoftUni, като това им дава възможност да се обучават напълно безплатно през своето следване. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще участват активно в развитието на програмата.

Ще предоставят обратна връзка към колеги, ще участват в организиране на допълнителни образователни и не образователни активности, свързани с програмата. Стипендиантите имат възможността за близка работа с организационния екип на SoftUni Digital и преподавателския колектив.

Scholarship image

Потребителски кредит и овърдрафт от Пощенска банка

Всички курсисти могат да се възползват от преференциалните условия за потребителски кредит и овърдрафт по следните начини: в офис на банката, на номер *7224, като се предостави студентски номер и се уточни, че искането е за кредит за финансиране на обучение в SoftUni или онлайн на www.postbank.bg - при попълване на апликацията, в поле „промоционален код“ трябва да се въведe SoftUni/ СофтУни и при последващ разговор със служител на банката, да се предостави студентски номер. За продукт Овърдрафт, на този етап клиентите могат да кандидатстват само в офис на банката.

Postbank logo