Такси - SoftUni Digital
Loading...

Такси

 • Marketing Basics

  Подготвителен курс

  Кандидатствай

  Безплатно

  50 лв. такса за входен изпит

 • Marketing Fundamentals
  Курсистите ще продължат обучението си в 6 фундаментални курса, покриващи основните сфери на дигитален маркетинг.

  Цената е преференциална за курсистите, преминали успешно изпита от Marketing Basics.

  680 лв.

  присъствено за 6 курса

  620 лв.

  онлайн за 6 курса

 • Professional Module
  Курсистите преминават към обучение в професионалните модули, специализирайки се в избраното професионално направление.

  Цената е преференциална за курсистите, преминали през изпита от Marketing Basics и модула Marketing Fundamentals.

  330 лв.

  присъствено за модул

  290 лв.

  онлайн за модул

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в SoftUni Digital са две – присъствена и онлайн, така че обучението е подходящо, както за учещи и работещи, така и за курсисти, живеещи във всяка точка на света. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план.

Присъствено Онлайн
Присъствие в учебните зали на всички занятия от програмата
Възможност за личен контакт с преподавателя и курсистите на живо в залата
Онлайн обучение в реално време и възможност за въпроси към преподавател
Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси от всични занятия
Участие в практически упражнения и проекти от реална бизнес среда
Помощ от ментор в усвояване на преподавания учебен материал
Достъп до затворена Facebook група с курсистите от програмата
Явяване на изпити, оценяване и обратна връзка
Издаване на сертификати и диплома от СофтУни
Издаване на държавно признати удостоверения от МОН
Достъп до кариерен център и съдействие за стартиране на работа
Лицензи за софтуерни продукти и преференции

Пакет с лицензи и преференции

Всички студенти от цялостната програма на SoftUni Digital получават БЕЗПЛАТНО лицензи за софтуерни продукти и отстъпки. Лицензираните софтуери и остъпки ще бъдат предоставени от официалните партньори на SoftUni, като Superhosting, Novoresume, Serpstat и др.

 • Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

 • Лиценз за безплатно ползване на Novoresume

 • Промокодове за 70% отстъпка на хостинг от Superhosting

 • Промокодове за безплатно ползване на Serpstat

Стажантска програма

СофтУни предлага възможност на най-добрите си студенти, да станат част от стажантската програма и да участват пряко в развитието на учебния процес. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще получават и финансово възнаграждение срещу всички активности, в които участват.

Scholarship image

Финансиране от Пощенска банка

Всички курсисти могат да се възползват от преференциалните условия за потребителски кредит и овърдрафт, за финансиране на своето обучение в СофтУни, като заявят лесно и удобно избрания продукт:
- онлайн в сайта на банката тук или
- на номер *7224
При последващ разговор със служител на банката, следва да се уточни, че искането е за кредит за финансиране на обучение в SoftUni и да се предостави студентски номер.
www.postbank.bg - при попълване на апликацията, в поле „промоционален код“ трябва да се въведe SoftUni/ СофтУни и при последващ разговор със служител на банката, да се предостави студентски номер.

Postbank logo