Такси Такси - SoftUni Digital

Такси

БЕЗПЛАТНО

*50лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курсMarketing Fundamentals

580лв.

присъствено за 6 курса

480лв.

онлайн за 6 курса
Цялостна програма поДигитален маркетинг
ПрисъственоОнлайн
Присъствие на учебни занятия
Индивидуална помощ от трейнър
Достъп до учебни ресурси
Достъп до виртуална класна стая
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома
Съдействие при стартиране на работа
Лицензи за обучителни и софтуерни продукти