Такси - SoftUni Digital
Loading...

Такси

 • Marketing Basics

  Подготвителен курс

  Безплатно

  * 50 лв. такса за приемен изпит

 • Fundamentals Program

  Content Marketing

  Email Marketing

  Facebook Marketing

  Google Ads

  SEO

  Analytics

  680 лв.

  присъствено за 6 курса

  620 лв.

  онлайн за 6 курса

 • Professional Program Курсистите, завършили Fundamentals Program ще имат възможност да продължат в професионалните модули от програмата, като се възползват от преференциална цена*.
  380 лв. *

  присъствено за модул

  340 лв. *

  онлайн за модул

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в SoftUni Digital са две – присъствена и онлайн, като те предоставят различни възможности и привилегии на обучаващите се. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план.

Присъствено Онлайн
Присъствие на занятията в учебните зали
Контакт с преподавател на живо
Достъп до виртуална класна стая и обучение в реално време
Доживотен достъп до учебни ресурси и видеа от учебните занятия
Достъп до затворена Facebook група с курсистите и преподавателите
Участие в практически проекти
Явяване на изпити и оценяване
Издаване на сертификати и диплома от СофтУни
Издаване на сертификати от Google
Издаване на държавно признати удостоверения от МОН
Достъп до кариерен център и съдействие за стартиране на работа
Лицензи за софтуерни продукти и отстъпки

Пакет с лицензи за софтуерни продукти и отстъпки

Всички студенти от цялостната програма на SoftUni Digital получават лицензи за софтуерни продукти и отстъпки на обща стойност над 980 лв. Лицензираните софтуери и остъпки ще бъдат предоставени от официалните партньори на SoftUni, като Superhosting, Novoresume, Serpstat и др.

 • Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

 • Лиценз за безплатно ползване на Novoresume

 • Промокодове за 70% отстъпка на хостинг от Superhosting

 • Промокодове за безплатно ползване на Serpstat

 • Преференциални отстъпки между 20 и 40% от Grand & Joy Optics

Стажантска програма

СофтУни предлага възможност на най-добрите си студенти, да станат част от стажантската програма и да участват пряко в развитието на учебния процес. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще получават и финансово възнаграждение срещу всички активности, в които участват.

Scholarship image

Потребителски кредит и овърдрафт от Пощенска банка

Всички курсисти могат да се възползват от преференциалните условия за потребителски кредит и овърдрафт по следните начини: в офис на банката, на номер *7224, като се предостави студентски номер и се уточни, че искането е за кредит за финансиране на обучение в SoftUni или онлайн на www.postbank.bg - при попълване на апликацията, в поле „промоционален код“ трябва да се въведe SoftUni/ СофтУни и при последващ разговор със служител на банката, да се предостави студентски номер. За продукт Овърдрафт, на този етап клиентите могат да кандидатстват само в офис на банката.

Postbank logo