Такси Такси - SoftUni Digital
Loading...

Такси

БЕЗПЛАТНО

*50лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курсMarketing Fundamentals

780лв.

присъствено за 8 курса

680лв.

онлайн за 8 курса
Цялостна програма по дигитален маркетинг

* SoftUni Digital ще осигури стипендии за безплатно обучение на най-добрите кандидат-студенти.

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в SoftUni Digital са две – Присъствена и Онлайн, като те предоставят различни възможности и привилегии на обучаващите се. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план. Местата в присъствената форма на обучение са ограничени, като се разпределят спрямо класиране по успех.

ПрисъственоОнлайн
Присъствие на учебни занятия
Индивидуална помощ от трейнър
Достъп до учебни ресурси
Достъп до виртуална класна стая
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома от SoftUni Digital
Издаване на сертификати от Google
Съдействие при стартиране на работа
Лицензи за обучителни и софтуерни продукти

Пакет с лицензи и преференции на стойност 1180 лв.

Всички студенти от цялостната програма на SoftUni Digital получават безплатно лицензи за софтуерни продукти и отстъпки на обща стойност над 1180 лв. Лицензираните софтуери и остъпки ще бъдат предоставени от официалните партньори на SoftUni.

  • Студентски лиценз за Office 365 - Azure for Students (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

  • Промокодове за безплатно използване на Novoresume

  • Промокодове за 70% отстъпка на хостинг от Superhosting 

  • Промокодове за безплатно ползване на Serpstat за 6 месеца

  • Преференциални отстъпки между 20 и 40% 

  • Преференциални отстъпки за студенти 

Стажантска програма и стипендии

SoftUni Digital предлага възможност на най-добрите и активни студенти, които изберат да се запишат в присъствена форма на обучение, да станат стипендианти в стажантската програма на SoftUni, като това им дава възможност да се обучават напълно безплатно през своето следване. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще участват активно в развитието на програмата.

Ще предоставят обратна връзка към колеги, ще участват в организиране на допълнителни образователни и не образователни активности, свързани с програмата. Стипендиантите имат възможността за близка работа с организационния екип на SoftUni Digital и преподавателския колектив.

Scholarship and internship

Потребителски кредит и овърдрафт от Пощенска банка

Всички курсисти могат да се възползват от преференциалните условия за потребителски кредит и овърдрафт по следните начини: в офис на банката, на номер *7224, като се предостави студентски номер и се уточни, че искането е за кредит за финансиране на обучение в SoftUni или онлайн на www.postbank.bg - при попълване на апликацията, в поле „промоционален код“ трябва да се въведe SoftUni/ СофтУни и при последващ разговор със служител на банката, да се предостави студентски номер. За продукт Овърдрафт, на този етап клиентите могат да кандидатстват само в офис на банката.