Такси Такси - SoftUni Digital
Loading...

Такси

БЕЗПЛАТНО

*50лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курсMarketing Fundamentals

680лв.

присъствено за 8 курса

580лв.

онлайн за 8 курса
Цялостна програма по дигитален маркетинг

* SoftUni Digital ще осигури стипендии за безплатно обучение на най-добрите кандидат-студенти.

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в SoftUni Digital са две – Присъствена и Онлайн, като те предоставят различни възможности и привилегии на обучаващите се. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план. Местата в присъствената форма на обучение са ограничени, като се разпределят спрямо класиране по успех.

ПрисъственоОнлайн
Присъствие на учебни занятия
Индивидуална помощ от трейнър
Достъп до учебни ресурси
Достъп до виртуална класна стая
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома от SoftUni Digital
Издаване на сертификати от Google
Съдействие при стартиране на работа
Лицензи за обучителни и софтуерни продукти

Пакет с лицензи за софтуерни продукти

Всички студенти от цялостната програма на SoftUni Digital получават лицензирани софтуери, предоставени от официалните партньори на SoftUni, като Superhosting, Enhancv, Iris и др.

  • Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

  • Промокодове за безплатно използване на Enhancv

  • Промокодове за безплатен хостинг от Superhosting

  • Промокодове за безплатно ползване на Iris

Стажантска програма и стипендии

SoftUni Digital предлага възможност на най-добрите и активни студенти, да станат стипендианти в стажантската програма на SoftUni, като това им дава възможност да се обучават напълно безплатно през своето следване. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще участват активно в развитието на програмата.

Ще предоставят обратна връзка към колеги, ще участват в организиране на допълнителни образователни и не образователни активности, свързани с програмата. Стипендиантите имат възможността за близка работа с организационния екип на SoftUni Digital и преподавателския колектив.

Scholarship and internship