Service design: Креативният подход за създаване на преживявания, иновации и стойност на марката - SoftUni Digital
Loading...
Семинар

Service design: Креативният подход за създаване на преживявания, иновации и стойност на марката

Гледайте безплатно онлайн семинар на тема "Service design: Креативният подход за създаване на преживявания, иновации и стойност на марката" нa 30 март 2021 г. (вторник) от 19:00 часа с лектор Калина Жулева.

За Семинара

Дизайнът на услуги е методология за творческо решаване на предизвикателства, която помага на компании да проектират и доставят по-полезни, използваеми и желани услуги. Фокусът е върху хората и техните преживявания в контекста на услугата, от телекомуникации до транспорт, от уеб базирани решения до мобилни плащания. Това е подход, който балансира нуждите на клиента с тези на бизнеса с цел създаване на преживяване. Използва принципите на Дизайн Мисленето и има свой богат арсенал от инструменти. В тази лекция ще научите какво е Дизайнът на услуги и кои са основните му инструменти. Ще се разгледат добре проектираните преживявания, които са ключово предимство при избора на услуга и как това се превръща в стойност за марката и компанията, като цяло.

За кого може да е интересно:
  • маркетинг
  • бранд менаджмент
  • дизайн
  • управление и бизнес развитие
  • HR
  • customer service
  • иновации и нови продукти и услуги

За Лектора

Калина Жулева

Калина е дизайнер на услуги с богат опит в стратегическото планиране, маркетинг, реклама и управление. Има магистърска степен по психология и психоанализа и ръководи екипа на рекламната агенция New Moment София повече от 10 години, до 2014 г. когато съосновава Creative Shower, първата агенция за дизайн на услуги в България. В продължение на две години тя помогна на стартиращи компании да използват методите на дизайн мисленето, като част от екипа на Designing Thinking Lab на ELEVEN Accelerator Fund. През 2017 г. заедно с партньори създава Генератор - пространство за дизайн, иновации и култура.Има опит, като преподавател по креативност и дизайн мислене, като фасилитатор и консултант в областта на иновациите и създаването на креативна култура в различни компании.
Калина Жулева photo