Маркетинг стратегията Growth Hacking - SoftUni Digital
Loading...
Семинар

Маркетинг стратегията Growth Hacking

Заповядайте на безплатен семинар на тема "Маркетинг стратегията Growth Hacking", който ще се проведе нa 5 юни 2017 г. (понеделник) от 19:00 часа в зала Knowledge на Софтуерния университет (София, ул. Тинтява 15-17, етаж 1). Лектор e Катя Сотирова.

За Семинара

Изцяло нов поглед, радикален подход за маркетиране на технологични продукти, чрез бързо навлизане в пазарни сегменти с експериментални инструменти. Концепция приложима към стартиращи бизнеси, Интернет базирани продукти, високи технологии и съкращаваща дългите пазарни цикли, наложени от индустриалния маркетинг.  Стратегията "Growth hacking" (Пробивен пазарен растеж) се фокусира върху:
- Създаване на уникален продукт и пазарно тестване; 
- Ясно и прецизно дефиниране на целеви групи;
- Използване на креативни инструменти за трансформиране на клиентите в дистрибутори на марката;
- Маркетинг с минимален бюджет, базиран изцяло на скоростта и метриките на новите технологии.

За Лектора

Катя Сотирова

Катя Сотирова е специалист по дигитален маркетинг с 15 годишен практически опит в създаване и маркетиране на услуги и продукти в глобалното Интернет пространство. Като Консултант по дигитален маркетинг,  развива успешно своя собствена компания за онлайн маркетинг, електронни магазини, консултира местни и глобални компании. 

Катя Сотирова photo