От дигитален маркетинг към управление на лична и корпоративна репутация - SoftUni Digital
Loading...
Семинар

От дигитален маркетинг към управление на лична и корпоративна репутация

Гледайте безплатно семинар на тема "От дигитален маркетинг към управление на лична и корпоративна репутация", който ще се излъчи нa 24 април 2020 г. (петък) от 19:00 часа с лектор Момчил Марчев.

За Семинара

По време на семинара ще се засегнат следните теми:

- Специфики и параметри на употреба на понятията имидж, репутация и бранд.
- Репутацията като компонент на идентичността, която се дефинира, която се вижда от другите.
- Дигитален маркетинг и PR инструментариум, в услуга на управлението на онлайн репутация (ORM).
- Мениджмънт на репутацията онлайн, видимост и SEO.
- Performance реклама и ORM.
- Social Media Marketing и ORM
- Social Media Influencers.
- Връзката между PR и управление на репутацията.
- Бранд комуникации и корпоративна репутация.
- Ползване на средствата за масова комуникация при ORM, безспорен и значим социален фактор за формирането и управлението на общественото мнение.
- Важността на анализа и управлението на риска за корпоративната и политическа репутация.
- Тулове за одит, мониторинг и анализ при извършване на ORM услуги.

За Лектора

Момчил Марчев

Момчил е преподавател по „Основи на дигиталния маркетинг" в Softuni Svetlina. От 2006-та се занимава активно с дигитален маркетинг, от 2010-та и с управление на онлайн репутация. Работил е по маркетинг и рекламни кампании на популярни брандове от секторите имоти и строителство, туризъм и транспорт, сигурност и застраховане, медицина и др. Бил е жури на награди за дигитален маркетинг и уеб развитие, също лектор на събития за маркетинг и реклама. Консултира редица водещи, онлайн медии в България за успешното им дигитално присъствие. В частност, често помага с експертно мнение, за по-точно отразяване в самите електронни медии, на обществено значими казуси/теми свързани с имидж, репутация, бранд.
Момчил Марчев photo