Сертификат - Google Ads - February 2020 - SoftUni Digital
Loading...

За да видите сертификата е необходима широчина на дисплея по-голяма или равна на 625px.

Certificate

This certificate is issued by SoftUni Digital to acknowledge that

Antoaneta Plamenova Petkova

has successfully completed a course

Google Ads - February 2020

with

Google Ads Fundamentals

3

Account Setup, Search & Display

3

Search & Display Setup

3

YouTube Ads, Universal App Campaigns, Gmail Ads Setup

3

Case studies, Statistics & Dynamic Remarketing

3

Google Ads basic automation

3