Реклама в AdWords - 10 водещи грешки през последните 10 години - SoftUni Digital
Семинар

Реклама в AdWords - 10 водещи грешки през последните 10 години

За Семинара

"При многобройните ни индивидуални консултации и при провеждането на редица групови обучения ясно се откроиха 10 грешки, които категорично оказват отрицателно влияние върху ефективността на рекламата в AdWords." споделя лекторът Христо Митков.

На този практически семинар ще научите как да превърнете основните грешки в предимства, като прилагате доказани във времето ефективни решения. Ще разгледаме:

Избор на мрежа и настройки

Таргетиране и график на показване

Структура на рекламни групи

Избор и настройки на ключови думи

Рекламни текстове и разширения

За Лектора

Христо Митков е в бранша от 2006 г. С днешна дата е управител на Impulse Media, води курс за бакалаври в International Business School и провежда практически обучения в WebSeminari.com. 60% от клиентите, които обслужва са собственици на малки и средни компании, които търсят нови продажби, при възможно най-ниски разходи. По тази причина работи главно с Google AdWords и е сертифициран „Google Partner“. Смята, че „няма неуместни въпроси, а има неуместни отговори“.
Христо Митков photo