Тагове

Facebook Marketing Advanced – януари 2021 25/01/2021 6 седмици
Курсът е подходящ за хора с опит в рекламната платформа на Facebook - познаване на основните обекти в нея, различаване на отделните рекламни формати. Също така за хора, които познават Ads Manager и ос...
Performance Marketing Channels - октомври 2020 06/10/2020 17 седмици
Модулът Performance Marketing Channels е подходящ за всички, които искат да придобият задълбочени знания и уменията за реклама в Google и Facebook. Той включва курсовете: Google Ads Advanced и Faceboo...
Social Media Marketing - октомври 2020 05/10/2020 16 седмици
Модулът "Social Media Marketing" е насочен към всички, които искат да придобият задълбочени знания за двете най-популярни социални мрежи в България – Facebook и Instagram. Обучението включва кур...
Advanced Digital Advertising - февруари 2020 10/02/2020 9 седмици
С модула “Advanced Digital Advertising” ще надградите знанията и уменията си за рекламата във Facebook и Google и как да получите детайлна и конкретна информация за ефективността и предста...
Facebook Advertising Advanced - февруари 2020 10/02/2020 3 седмици
Курсът е подходящ за хора с опит в рекламната платформа на Facebook, така че да познават Ads Manager и основната структура на рекламните кампании. Всичко останало ще бъде обяснено и показано по врем...