Тагове

SEO
Google Ads Advanced - октомври 2020 06/10/2020 11 седмици
Курсът е предназначен за хора с начален опит в създаването на рекламни кампании в платформата на Google Ads. Курсистът трябва да има познания, както и опит в работата с платформи по следните направл...
Google Ads Advanced - октомври 2020 06/10/2020 11 седмици
Курсът е предназначен за хора с начален опит в създаването на рекламни кампании в платформата на Google Ads. Курсистът трябва да има познания, както и опит в работата с платформи по следните направл...
Social Media Marketing - октомври 2020 05/10/2020 16 седмици
Модулът "Social Media Marketing" е насочен към всички, които искат да придобият задълбочени знания за двете най-популярни социални мрежи в България – Facebook и Instagram. Обучението включва кур...
Search Engine Optimization - октомври 2020 05/10/2020 16 седмици
Модулът Search Engine Optimization е подходящ за хора с основни SEO познания и опит, които искат да надградят сериозно знанията си в областта. Обучението включва курсовете: "SEO On-page Optimization" ...
SEO On-page Optimization - октомври 2020 05/10/2020 10 седмици
Курсът е подходящ за хора с основни SEO познания и опит. Необходимите базови познания по SEO са: усвоени принципи за работа на търсачките, умения за изготвяне на технически одит, работа с инструмент...