Тагове

Ecommerce Business - февруари 2024 12/02/2024 13 седмици
Модулът "Ecommerce Business" се състои от курсовете "E-commerce" и "WordPress and WooCommerce for Business". В края на този модул курсистите ще придобият стабилна основа за това как успешно да боравят...
Ecommerce Business - октомври 2023 03/10/2023 14 седмици
Модулът "Ecommerce Business" се състои от курсовете "E-commerce" и "WordPress and WooCommerce for Business". В края на този модул курсистите ще придобият стабилна основа за това как успешно да боравят...
Ecommerce Business - март 2023 07/03/2023 14 седмици
Модулът "Ecommerce Business" се състои от курсовете "E-commerce" и "WordPress and WooCommerce for Business". В края на този модул ще придобиете стабилна основа за това как успешно да боравите с различ...
Ecommerce Business - октомври 2022 25/10/2022 14 седмици
Модулът "Ecommerce Business" се състои от курсовете "Ecommerce and Business Fundamentals" и "WordPress and WooCommerce for Business". В края на този модул ще придобиете стабилна основа за това как усп...
Ecommerce and Business Fundamentals - февруари 2022 31/01/2022 6 седмици
В курса по eлектронна търговия (Ecommerce) ще научите как да направите цялостен бизнес план и дигитална маркетингова стратегия за един онлайн бизнес, а след това как да го реализирате, да превземете п...