Тагове

SEO
Marketing Fundamentals - май 2023 15/05/2023 28 седмици
Модулът "Marketing Fundamentals" се състои от 6 основополагащи курса, покриващи всички основни сфери в дигиталния маркетинг, необходими за бъдещото развитие на всеки един дигитален маркетинг експерт. ...
Ecommerce Business - март 2023 07/03/2023 14 седмици
Модулът "Ecommerce Business" се състои от курсовете "E-commerce" и "WordPress and WooCommerce for Business". В края на този модул ще придобиете стабилна основа за това как успешно да боравите с различ...
Advanced Digital Advertising - януари 2023 10/01/2023 21 седмици
В модула "Advanced Digital Advertising" ще се изучават подробно курсовете Google Ads Advanced, Facebook Marketing Advanced и Google Analytics Advanced.В курса "Google Ads Advanced" ще бъдат засегнати ...
Performance Marketing Advanced - януари 2023 10/01/2023 15 седмици
В модула "Performance Marketing Advanced" ще се изучават подробно курсовете: "Google Ads Advanced" и "Facebook Marketing Advanced". В курса "Google Ads Advanced" ще бъдат засегнати всички основни типо...
Marketing Fundamentals - януари 2023 09/01/2023 29 седмици
Модулът "Marketing Fundamentals" се състои от 6 основополагащи курса, покриващи всички основни сфери в дигиталния маркетинг, необходими за бъдещото развитие на всеки един дигитален маркетинг експерт. ...