Тагове

SEO
E-mail Marketing - юли 2021 20/07/2021 3 седмици
Практически курс, представящ добрите практики в имейл маркетинга, доказали се в реалния бизнес и в множество кампании, в различни пазарни ниши и браншове. Курсът обхваща както теоретичните основи на и...
Content Strategy - юли 2021 19/07/2021 6 седмици
Курсът по контент маркетинг планиране е изграден с основната идея за стратегически маркетингов подход, който е фокусиран изцяло върху създаването и разпространението на качествено, релевантно и консис...
Google Analytics Advanced - юли 2021 13/07/2021 5 седмици
Обучението Google Analytics Advanced предоставя разширена информация за едноименната платформа и чрез него ще придобиете умения за тълкуване на посещенията във вашия сайт, за визуализацията на да...
Building Digital Branding - юли 2021 07/07/2021 4 седмици
Ще започнем от въведение в брандинга, основните елементи на бранда и какви са принципите за изграждане на бранд в традиционна среда. Ще разгледаме актуалните дигитални канали и ще сравним изграждането...
Marketing Basics - юли 2021 05/07/2021 5 седмици
Marketing Basics е въвеждащ курс за обновената програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital. Обучението е безплатно и дава възможност да придобиете основни знания в сферата на дигиталния маркети...