Тагове

SEO
Content Management - февруари 2024 20/02/2024 6 седмици
Курсът "Content Management" е създаден с цел да обучи курсистите в разработването и реализирането на успешни маркетингови стратегии, центрирани около създаването и разпространяването на висококачестве...
Conversion Rate Optimization and Automation - февруари 2024 20/02/2024 6 седмици
Курсът "Conversion Rate Optimization & Automation" разглежда възможностите на съвременния Performance Marketing. В обучението курсистите ще се научат да анализират ефективността на процента на реа...
Google Ads Advanced - февруари 2024 20/02/2024 7 седмици
Този курс ще надгради уменията на кусистите и познанията им по Google Ads. Ще преминат през упражнения, които пресъздават всекидневната работа на Google Ads специалистите. Програмата е съобразена с во...
Building Digital Branding - февруари 2024 19/02/2024 4 седмици
Обучението ще започне от въведение в брандинга, основните елементи на бранда и какви са принципите за изграждане на бранд в традиционна среда. Ще се разгледат актуалните дигитални канали и ще се сравн...
Ecommerce Business - февруари 2024 12/02/2024 13 седмици
Модулът "Ecommerce Business" се състои от курсовете "E-commerce" и "WordPress and WooCommerce for Business". В края на този модул курсистите ще придобият стабилна основа за това как успешно да боравят...