Курсове по Дигитален Маркетинг Обучения - SoftUni Digital

Курсове по Дигитален Маркетинг

Учебен план

Програмата стартира веднъж годишно, а нейната продължителност е 10 месеца, като се състои от 9 специално селектирани курса, обхващащи всички аспекти от дигиталния маркетинг.

Обучението стартира с безплатен подготвителен курс Marketing Fundamentals, а след него, се провежда приемен изпит. Успешно преминалите приемния изпит имат възможността да продължат обучението си в останалите 8 курса от програмата.

Занятията се провеждат два пъти седмично в делнични дни, между 19:00 и 22:00 ч., а формите на обучение са присъствена (в учебната зала) и онлайн (дистанционна), така че посещението им е удобно, както за учещи и работещи, така и за курсисти, живеещи извън София.

Marketing fundamentals course

Marketing Fundamentals

18.09.2018г.

За курса

Целта на обучението е да въведе курсистите в основните принципи на маркетинга, пречупени през светлината на възможностите на дигиталния маркетинг. Нещата, които пише в учебниците по маркетинг ще бъдaт представени по много конкретен, разбираем и приложим начин. А някои от класическите концепции ще бъдат поставени под въпрос, за сметка на най-приложимите маркетинг концепции и подходи в съвременния бизнес.
Всеки курсист, независимо от нивото на познания по маркетинг, ще може да научи нови, или да надгради знанията си за ключови маркетинг концепции, като сам ще се убеди в приложимостта им. Най-важното – на края на обучението сам ще може да ги приложи в съвременния дигитален свят.

Умения, които ще придобиеш

Създаване на потребителска пътека, изпълняване на бизнес и маркетинг цели

Основи на маркетинга и приложение

Анализ на бизнес модел, стойностно предложение и таргет потребители на конкретна организация

Планиране и подобряване на маркетинг дейности

Content Marketing course

Content Marketing

06.11.2018г.

За курса

Маркетинг чрез съдържание е най-устойчивият подход за промотиране на всяка марка. Този подход не само продава, но и изгражда лоялна аудитория, която се връща далеч след края на рекламната ви кампания. С Content Marketing обаче се борим за ограниченото внимание на потребителите – наред с конкурентите, приятелите в социалните мрежи и професионалните медии. Затова създаването на ясна и последователна стратегия за създаване на съдържание е изключително важно за успеха на всеки бизнес.

Умения, които ще придобиеш

Планиране, създаване и измерване успеха на Content Marketing-а

Определяне възможности за използване на маркетинг чрез съдържание

Познаване тънкостите на различните типове съдържание

Комбиниране на различни типове съдържание според бизнес целите и аудиторията

Създаване на ефективни лендинг страници

Задаване на ключови измерители и анализ на успеха на съдържанието за поставените цели

Email Marketing course

Email Marketing

04.12.2018г

За курса

Обучението е с практическа насоченост и представя добрите практики в имейл маркетинга, доказали се в реалния бизнес и в множество кампании, в различни пазарни ниши и браншове. Курсът обхваща както теоретичните основи на имейл маркетинга, така и всички важни практически стъпки, водещи до изграждането на работещ и продаващ имейл канал. По време на курса ще бъдат предоставени конкретни и разнообразни примери от практиката, както и един проект, демонстриран в развитие (за времето на провеждане на курса).

Умения, които ще придобиеш

Създаване на имейл маркетинг стратегия и план за действие

Познания и умения за работа с водещи имейл маркетинг системи

Управление на списъци и бази данни

Подготовка и изпращане на имейл кампании и бюлетини

Ключови умения по автоматизация и персонализация на имейл маркетинга.

Умения за проследяване, анализ и оптимизиране на резултатите от имейл маркетинг кампании и бюлетини

Познание за най-често срещаните проблеми в имейл маркетинга и стратегии за тяхното решаване

Познаване на голямата картина в имейл маркетинга и умение за стратегическо мислене и планиране развитието на този канал

Facebook Marketing course

Facebook Marketing

08.01.2019г.

За курса

В рамките на курса по Facebook и социални медии ще имате възможността да опознаете в детайли как работят най-разпространените социални платформи днес, кои са принципите за оптимизиране на комуникацията ни в тях и как да ги използваме като ефективни канали за постигането на конкретни и измерими бизнес цели. Фокусът ще премине последователно през редица важни теми, които е необходимо да бъдат ясно разбрани от всеки практик в областта на дигиталния маркетинг - от основите, структурата и алгоритъма на действие до създаването на атрактивни послания и ефективни рекламни кампании. Всичко това - с много примери и практически задачи, за да усвоите незабавно голям процент от споделените знания.

Умения, които ще придобиеш

създаваш атрактивни Facebook послания

създаваш привлекателно визуално съдържание

използваш статистиките за подобряване на резултатите

събираш и общуваш ефективно с различни целеви аудитории

управляваш и оптимизираш рекламни кампании

Facebook Marketing course

Google AdWords

14.02.2019г.

За курса

AdWords e една от най-разпространените рекламни платформи в света, която по лесен начин дава на всеки малък или голям бизнес, възможност да достигне до точните потребители за нуждите му. В курсът по AdWords ще бъдат засегнати всичко основни типове кампании, които могат да се изградят и управляват в платформата (Search, Google Display Network & Video). В рамките на курса ще имате възможност да се запознаете с основни подходи и добри практики за реализация на успешни кампании в AdWords.

Умения, които ще придобиеш

Създаване на AdWords акаунт

Създаване на подходящи рекламни послания

Избор на най-подходящи ключови думи

Създаване на Search кампании

Създаване на Display & Youtube кампании

Мониторинг и оптимизация на AdWords кампании

SEO course

Search Engine Optimization (SEO)

март 2019г.

За курса

Панелът има за цел да предостави синтезирана информация за съвременна оптимизация на сайтове за търсачки. По време на обучението ще придобиете знания върху ключови моменти от SEO-то, започвайки от основна информация като семантично ядро на ключови думи, начини и инструменти за намирането им, структуриране на събраните данни и съставяне на content план. Курсът ще се съсредоточи върху инструментите за работа при SEO, техническия одит на сайт и Google Search Console.

Умения, които ще придобиеш

Усвояване на принципите за работа на търсачките

Умения за изготвяне на технически одит

Умения за работа с инструменти за SEO специалисти

Анализ на търсенето

Работа с Google Search Console

Оптимизация на съдържанието

Google Analytics course

Google Analytics

16.04.2019г.

За курса

Обучението предоставя основна информация за Google Analytics и чрез него ще придобиете практически подход за настройка на платформата с цел максимално лесно тълкуване на информацията за посетителите на вашия сайт. Успехът и печалбата на всеки бизнес зависи пряко от неговото дигитално съществуване, ето защо този курс ще ви научи как да намерите отговор на маркетинг въпросите, обективно и с цифри. Курсът се фокусира предимно върху Google Analytics, но ще бъдат засегнати Google Tag Manager и Google Data Studio. Включена е и информация за новите функционалности за "Задържане на данни" (Data Retention), които са доста популярни в последно време и са свързани с GDPR изискванията. Обучението ще бъде съчетание от практически съвети и дискусии по цялостния процес на разчитане на данните от Google Analytics. За целта ще бъдат разгледани редица отчети и инструменти, така че да получим детайлна и конкретна информация за ефективността и представянето на нашия бизнес, на различни рекламни инициативи и кампании.

Умения, които ще придобиеш

Настройваш персонализирани отчети според нуждите на бизнеса

Познаваш и ползваш всички отчети в Google Analytics

Провеждаш и анализираш резултати от A/B тестове

Ползваш Google Tag Manager на базово ниво

Анализираш резултатите от маркетинг кампании

Настройваш системите за анализ и отчитане, като създаваш най-подходящ микс от целеви аудитории

Digital Creative course

Digital Creative

02.05.2019г.

За курса

По време на курса ще спрем вниманието ви върху копирайтинга и дизайна на визиите, които използвате в своите онлайн публикации и рекламите си. Креативното съдържание, което ще създаваме и конкретните примери, които ще разгледаме, ще можете да приложите в своите стратегии по отношение на социалните мрежи като Facebook, Instagram и Youtube. Наученото ще можете да използвате и при развиване на стратегиите за своя имейл маркетинг, блог, медийно и всяко публично съдържание. Ще се научите как да дигитализирате специалното отношение към своите клиенти при вашата комуникация. И не на последно място ще създадете своята цялостна креативна маркетинг стратегия, която обхваща всички дигитални канали, базирайки се на правилно разчитане на реални статистики.

Умения, които ще придобиеш

Да разпознават голяма идея за дигитална среда

Да определят потребителски инсайти за дигитална среда

Да изграждат стратегии и творчески решения

Да изграждат стратегии за социалните медии

E-commerce course

E-commerce

04.06.2019г.

За курса

В курса по eлектронна търговия (E-commerce) ще научим как да планираме, анализираме и развиваме онлайн магазини, като за целта ще разгледаме всички техни аспекти от бизнес модела, който седи зад тях. Сред темите - акцент на обучението ще попаднат дори и най-дребните детайли на дизайна, ползваемостта, маркетинга и рекламата. Ще разгледаме онлайн магазините като комплексни системи и ще се научим как да ги анализираме и оптимизираме за постигането на максимална ефективност.

Умения, които ще придобиеш

Планиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Глобализиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Анализиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Развиване на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Оптимизиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Маркетинг на онлайн магазини и дигитални бизнеси