Обучения - SoftUni Digital
Loading...

Курсове по Дигитален Маркетинг

Учебен план

Програмата стартира веднъж годишно, а нейната продължителност е 10 месеца, като се състои от 9 специално селектирани курса, обхващащи всички аспекти от дигиталния маркетинг.

Обучението стартира с безплатен подготвителен курс Marketing Fundamentals, а след него, се провежда приемен изпит. Успешно преминалите приемния изпит имат възможността да продължат обучението си в останалите 8 курса от програмата. Кандидатстването за програмата е отворено до 10 септември.

Занятията се провеждат два пъти седмично в делнични дни, между 19:00 и 22:00 ч., а формите на обучение са присъствена (в учебната зала) и онлайн (дистанционна), така че посещението им е удобно, както за учещи и работещи, така и за курсисти, живеещи във всяка точка на света.

Marketing fundamentals course

Marketing Fundamentals

17.09.2019 г.

За курса

Целта на обучението е да въведе курсистите в основните принципи на маркетинга, пречупени през светлината на възможностите на дигиталния маркетинг. Нещата, които пише в учебниците по маркетинг ще бъдaт представени по много конкретен, разбираем и приложим начин.

Всеки курсист, независимо от нивото на познания по маркетинг, ще може да научи нови, или да надгради знанията си за ключови маркетинг концепции, като сам ще се убеди в приложимостта им.

Умения, които ще придобиеш

Създаване на потребителска пътека, изпълняване на бизнес и маркетинг цели

Основи на маркетинга и приложение

Анализ на бизнес модел, стойностно предложение и таргет потребители на конкретна организация

Планиране и подобряване на маркетинг дейности

Content Marketing course

Content Marketing

05.11.2019 г.

За курса

Маркетинг чрез съдържание е най-устойчивият подход за промотиране на всяка марка. Този подход не само продава, но и изгражда лоялна аудитория, която се връща далеч след края на рекламната ви кампания.

С Content Marketing обаче се борим за ограниченото внимание на потребителите – наред с конкурентите, приятелите в социалните мрежи и професионалните медии. Затова създаването на ясна и последователна стратегия за създаване на съдържание е изключително важно за успеха на всеки бизнес.

Умения, които ще придобиеш

Планиране, създаване и измерване успеха на Content Marketing-а

Определяне възможности за използване на маркетинг чрез съдържание

Познаване тънкостите на различните типове съдържание

Комбиниране на различни типове съдържание според бизнес целите и аудиторията

Email Marketing course

Email Marketing

26.11.2019 г.

За курса

Обучението е с практическа насоченост и представя добрите практики в имейл маркетинга, доказали се в реалния бизнес и в множество кампании, в различни пазарни ниши и браншове.

Курсът обхваща както теоретичните основи на имейл маркетинга, така и всички важни практически стъпки, водещи до изграждането на работещ и продаващ имейл канал. По време на курса ще бъдат предоставени конкретни и разнообразни примери от практиката, както и един проект, демонстриран в развитие (за времето на провеждане на курса).

Умения, които ще придобиеш

Създаване на имейл маркетинг стратегия и план за действие

Познания и умения за работа с водещи имейл маркетинг системи

Управление на списъци и бази данни

Подготовка и изпращане на имейл кампании и бюлетини

Facebook Marketing course

Facebook Marketing

07.01.2020 г.

За курса

В рамките на курса по Facebook ще имате възможността да опознаете в детайли как работи платформата, кои са принципите за оптимизиране на комуникацията и как да ги използваме като ефективни канали за постигането на конкретни и измерими бизнес цели.

Фокусът ще премине последователно през редица важни теми - от основите, структурата и алгоритъма на действие до създаването на атрактивни послания и ефективни рекламни кампании.

Умения, които ще придобиеш

Създаване на атрактивни Facebook послания

Създаване на привлекателно визуално съдържание

Използване на статистики за подобряване на резултатите

Организиране на ефективни промо активности и игри

SEO course

Search Engine Optimization (SEO)

10.03.2020 г.

За курса

Панелът има за цел да предостави синтезирана информация за съвременна оптимизация на сайтове за търсачки. По време на обучението ще придобиете знания върху ключови моменти от SEO-то, започвайки от основна информация като семантично ядро на ключови думи, начини и инструменти за намирането им, структуриране на събраните данни и съставяне на content план.

Курсът ще се съсредоточи върху инструментите за работа при SEO, техническия одит на сайт и Google Search Console.

Умения, които ще придобиеш

Усвояване на принципите за работа на търсачките

Умения за изготвяне на технически одит

Умения за работа с инструменти за SEO специалисти

Анализ на търсенето

Google Analytics course

Google Analytics

16.04.2020 г.

За курса

Курсът се фокусира върху платформата Google Analytics и чрез него ще придобиете практически подход за настройка с цел максимално лесно тълкуване на информацията за посетителите на вашия сайт.

Ще бъдат засегнати Google Tag Manager и Google Data Studio. Включена е и информация за новите функционалности за "Задържане на данни" (Data Retention), които са свързани с GDPR изискванията.

Умения, които ще придобиеш

Настройване на персонализирани отчети според нуждите на бизнеса

Работа с отчети в Google Analytics

Умения за провеждане и анализ на резултати от A/B тестове

Умения по Google Tag Manager на базово ниво

Digital Creative course

Digital Creative

07.05.2020 г.

За курса

Курсът ще ви покаже нагледно как се раждат идеите и как те са базирани на ясни стъпки - откриванaне на общовалиден потребителски инсайт и стратегия. Ще ви научи да разпознавате смислената, добрата и ангажиращата идея, която да направи различно и отличаващо се дигиталното приъствие на брандовете, които управлявате.

Ще наблегнем върху развитието на всяка една идея от зараждането ѝ до изпълнението ѝ в различни дигитални канали като Facebook, Instagram, YouTube, mainstream медии и други.

Умения, които ще придобиеш

Да разпознават голяма идея за дигитална среда

Да определят потребителски инсайти за дигитална среда

Да изграждат стратегии и творчески решения

Да изграждат стратегии за социалните медии

E-commerce course

E-commerce

04.06.2020 г.

За курса

В курса по eлектронна търговия (E-commerce) ще научим как да планираме, анализираме и развиваме онлайн магазини, като за целта ще разгледаме всички техни аспекти от бизнес модела, който седи зад тях. Сред темите - акцент на обучението ще попаднат дори и най-дребните детайли на дизайна, ползваемостта, маркетинга и рекламата.

Ще разгледаме онлайн магазините като комплексни системи и ще се научим как да ги анализираме и оптимизираме за постигането на максимална ефективност.

Умения, които ще придобиеш

Планиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Глобализиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Анализиране на онлайн магазини и дигитални бизнеси

Развиване на онлайн магазини и дигитални бизнеси